Nasza oferta

Nasza oferta

Dbamy o Twoje finanse oddając Ci czas i energię na kreatywne prowadzenie biznesu.

01. Usługi księgowe

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla osób prawnych i fizycznych
 • ustalenie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 


 

02. Podatki

 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • rozliczenia podatku VAT
 • przygotowywanie i wysyłka plików JPK
 • rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • rozliczenia podatków lokalnych
 • reprezentacja przed organami podatkowymi

 


 

03. Usługi z zakresu rachunkowości zarządczej

 • sporządzanie raportów i analiz finansowych
 • przygotowywanie budżetów rocznych

 


 

04. Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie listy wynagrodzeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników i płatników
 • deklaracje rozliczeniowe ZUS
 • zakładanie i prowadzenie kartotek pracowniczych

 


 

05. Sprawozdawczość finansowa

 • roczne sprawozdania finansowe
 • kwartalne/półroczne sprawozdania finansowe na potrzeby wewnętrzne/zewnętrzne
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • wsparcie przy badaniu sprawozdania finansowego

 


 

06. Księgowość w języku angielskim

 • prowadzenie księgowości w języku polskim i angielskim - również na potrzeby sprawozdawczości do powiązanych podmiotów zagranicznych